دیدار دکتر امینی فرد با مالک صنایع غذایی بهروز

ظهر امروز نماینده حوزه انتخابیه با هدف جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حسب قابلیت های منطقه با مالک یکی از مطرح ترین برندهای صنعت غذایی کشور- صنایع غذایی بهروز - دیدار کردند.
دکتر امینی فرد با اشاره به پتانسیل های منحصر بفرد منطقه در تولید انواع خرما، حنا، چای ترش، محصولات جالیزی و گرمسیری اشاره و بر وجود مرزهای طولانی استان جهت صادرات محصولات متنوع کشور در بازارهای شبه قاره تاکید کردند.
مهندس فروتن هم حسب درخواست نماینده محترم از آمادگی خود جهت سفر به منطقه و علاقمندی در جهت سرمایه‌گذاری و برنامه های توانمند سازی جامعه محلی تاکید کردند.
ایشان همچنین با ابراز تمایل جهت حمایت از صنایع متنوع دستی استان، بر آمادگی خود جهت برگزاری نمایشگاه در تهران با هدف فروش محصولات تولیدی استان تاکید کردند.