دکتر امینی فرد با معاون وزیر آموزش و پرورش دیدار کرد.

دکتر امینی فرد با معاون وزیر آموزش و پرورش دیدار کرد.

نماینده حوزه انتخابیه ی ایرانشهر عصر دیروز با دکتر رخشانی مهر معاون محترم وزیر و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور دیدار کردند.
در آغاز این دیدار دکتر امینی فرد با اشاره به کمبود شدید فضاهای آموزشی و پرسنل مورد نیاز آموزش و پرورش استان، بر ضرورت عدالت آموزشی، افزایش سرانه آموزشی، اتمام مدارس نیمه کاره خیرین ساز و نوسازی، تخصیص اعتبار مورد نیاز احداث مدارس با کد تخریبی، تخصیص تجهیزات آموزشی و خوابگاهی، استقرار نوسازی جنوب استان به مرکزیت ایرانشهر تاکید کرده و بر آمادگی خود در راستای افزایش اعتبارات سازمان در بودجه سال 98 خبر دادند.
ایشان با اشاره به حوادث تلخ و ناگوار شهادت معلم شهید گنگوزهی و پرپر شدن 4 گل نوشکفته بواسطه ی عدم استاندارد بودن فضاهای آموزشی، خواستار توجه ویژه دولت به فضاهای آموزشی استان شدند.
وی ضمن اهتمام ویژه در جهت جلب نظر و اعتماد خیرین مدرسه ساز جهت مشارکت در پروژه های عمرانی، بر لزوم تدوین طرحی در جهت رعایت توامان استانداردهای سازمان با قیمت تمام شده کمتر و با هدف شتاب بخشی به روند اتمام پروژه های مدارس منطقه تاکید کردند.
در ادامه دکتر بیجارزهی فرماندار محترم سرباز با اشاره به رتبه ی نخست ترک تحصیل و نیز رشد جمعیت شهرستان سرباز بر ضرورت احداث مجتمع بزرگ آموزشی در دشت بزرگ جکیگور تاکید کردند
مهندس داوودی بخشدار محترم دلگان نیز با تشکر از پیگیریهای دکتر امینی فرد و دکتر رخشانی مهر در جهت آغاز پروژه مجتمع آموزشی هودیان، خواستارتخصیص تجهیزات سرمایشی و گرمایشی واحداث هنرستان شبانه روزی فنی و حرفه ای گلمورتی شدند.
مهندس پکیرشاهی بخشدار محترم جلگه ی چاه هاشم نیز بر ضرورت تسریع در احداث مجتمع آموزشی و خوابگاه شبانه روزی روستای اسفند و چگردک، احداث معلم سرا در چگردک و تخصیص تجهیزات آموزشی مورد نیاز منطقه تاکید کردند.
خانم بامری شهردار محترم چگردک هم خواستار تسهیل شرایط ادامه تحصیل دختران منطقه، تخصیص تجهیزات آزمایشگاهی و راه اندازی رشته های فنی و مهندسی شدند.
در ادامه دکتر رخشانی مهر ریاست محترم سازمان هم با تشکر از پیگیریهای مستمر دکتر امینی فرد و بازدید خود از منطقه حسب دعوت نماینده محترم، از قول خود جهت سفر مجدد به منطقه در آینده نزدیک خبر دادند.
رخشانی مهر حسب درخواست دکتر امینی فرد از ساخت دو مجتمع آموزشی و تخصیص دو پکیج کامل تجهیزات آموزشی، خوابگاهی، سرمایشی و گرمایشی به شهرستانهای دلگان و سرباز خبر دادند.
ایشان ضمن تاکید جهت پرداخت 250 میلیون تومان تجهیزات آموزشی به حوزه انتخابیه خارج از سهمیه ی سالانه، یک میلیارد تومان تجهیزات سرمایشی و گرمایشی هم به شهرستان ایرانشهر تخصیص دادند.
رییس سازمان نوسازی کشور همچنین بر قول خود جهت اتمام تمامی مدارس نیمه کاره خیرین ساز و سازمان نوسازی در کمترین زمان ممکن تاکید کردند.