پیگیری توسعه فرودگاه ایرانشهر، قرار گیری شهرهای بمپور و پیشین در زمره ستاد باز افرینی و تسریع در اجرای مسیر ترانزیتی و راه آهن

دکتر اسلامی وزیر محترم راه، مسکن و شهرسازی که باتفاق معاونین خویش و در معیت معاون اول رییس جمهور و به دعوت نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر وارد ایرانشهر شد، پس از افتتاح فرودگاه ایرانشهر از روند توسعه فرودگاه بازدید و پس از آن باتفاق نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر از پروژه های مسیر ایرانشهر - خاش، ایرانشهر- مهرستان، ایرانشهر چابهار و خط آهن چابهار- ایرانشهر بازدید و در جریان چگونگی اجرای پروژه های مزبور قرار گرفتند.
دکتر امینی فرد ضمن تقدیر از حضور وزیر راه و شهرسازی بر تسریع در اجرای پروژه های مهم و راهبردی ایرانشهر -چابهار و ایرانشهر -خاش و راه آهن چابهار- ایرانشهر با هدف توسعه استان، کاهش تلفات جاده ای و رونق اقتصادی تاکید کرد.
رییس مجمع نمایندگان استان با اشاره به توسعه دانشگاهی و قابلیت های منطقه، طرح توسعه فرودگاه ایرانشهر با هدف انجام پروازهای
منظم با سایر نقاط کشور، تامین هزار میلیارد ریال به منظور تحرک بخشی به پروژه های راهسازی و قرار گرفتن شهرهای بمپور و پیشین را در طرح بازآفرینی شهری خواستار شد.
وزیر راه و شهرسازی هم با ابراز خرسندی از حضور در ایرانشهر، پیگیری های نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر را راه گشا و موثر خواند و بر تسریع در اجرای پروژه های متعدد مطرح شده و اتمام این پروژه ها در زمان مناسب تاکید ورزید.