ورود معاون اول محترم رییس جمهور در راس وزرا و معاونین رییس جمهور به ایرانشهر

ورود معاون اول محترم رییس جمهور در راس وزرا و معاونین رییس جمهور به ایرانشهر
در پی دعوت نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر اقای دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور در راس هیاتی از وزرای راه و مسکن وصنعت ؛معدن و تجارت ووزیر ارشاد اسلامی ووزیررفاه وتامین اجتماعی وزیرنیرو معاونین رییس جمهور اقایان دکتر مونسان رییس میراث فرهنگی و دکتر انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور استخدامی دکترعدل معاون سازمان برنامه ،مها بادی رییس هواپیمایی وارد ایرانشهر شدند و مورد استقبال استاندار و نماینده ولی فقیه در استان و مدیران استانی قرار گرفت.