حضور دکتر امینی فرد و وزیر محترم بهداشت و درمان در منزل یکی از خانواده هاي داغدار حادثه آتش سوزي اخیر زاهدان

نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر و وزیر محترم بهداشت ودرمان و جمعي از مسئولين با حضور در منزل کودک آسمانی شده، مونا خسروپرست با خانواده آن مرحوم دیدار کردند .
دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان ضمن ابراز تالم و تاثر از حادثه دلخراش آتش سوزی در یکی از مدارس زاهدان با اشاره به تجربه تلخ خویش در از دست فرزند با خانواده خسروپرست همدردی و بر پیشگیری از بروز حوادث مشابه تاکید ورزید .
رئیس مجمع نمایندگان استان ضمن ابراز تالم و تاثر عمیق از حادثه شوم آتش سوزی در یکی از مدارس زاهدان تکرار حوادث مشابه را مبین نا کارآمدی نظارت موثر بر مدارس و عدم رعایت استانداردهای لازم ایمنی مدارس که منجر به جان باختن کودکان معصوم میشود دانست و بر بازنگری جدی در تدوین استانداردهای ایمنی مدارس و نظارت قوی و مستمر و برخورد با خاطیان تاکید کردند .