پاسخ وزارت صمت به تذکر نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در ارتباط با بافت بلوچ

پاسخ وزارت صمت به تذکر نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در ارتباط با بافت بلوچ
نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر از زمان شروع به کارشان در مجلس اشتغال و راه اندازی واحدهای تولیدی و احیاء کارخانجات موجود را بعنوان یکی از محورهای اساسی کاریشان قرار داده اند که ماحصل ان تخصیص دهها میلیون دلاراعتبار ارزی و صدها میلیارد ریال معادل ریالی و شروع نصب تجهیزات و بخشودگی تامین اجتماعی و بکارگیری حدود دویست نیرو در اینده ای نزدیک است.
این تذکر که چند روز قبل از عزیمت معاون محترم وزارت صمت خطاب به وزیر داده شده است و با حضور نماینده مردم و معاون محترم وزیر میتواند روند تجهیز و شروع به کار واحدهای مختلف بافت بلوچ را بعنوان پیشانی توسعه صنعت استان تسریع بخشد.