نماینده حوزه انتخابیه با معاون امور استان های سازمان صدا و سیما دیدار کرد.

نماینده حوزه انتخابیه با معاون امور استان های سازمان صدا و سیما دیدار کرد.

دکتر محمد نعیم امینی فرد نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در محل سازمان صدا و سیما با دکتر دارابی معاون امور استان های سازمان صدا و سیما دیدار کرد.
امینی فرد در آغاز این دیدار با معرفی مختصری از وضعیت اجتماعی و فرهنگی استان، تنوع منحصر به فرد زبانی، قومی، رسوم ،آیین ها و تاریخ باشکوه استان بر ضرورت توجه سازمان در جهت انعکاس سیمای فرهنگی استان به دیگر هم میهنان کشور تاکید کردند.
ایشان با اشاره به گستردگی استان و بعد مسافت شهرها و روستاهای استان و نیز ظرفیت های مغفول مانده انسانی،طبیعی و اقتصادی استان، خواستار استقرار و راه اندازی صدا و سیمای جنوب استان به مرکزیت ایرانشهر، رادیو شهری ایرانشهر، صدور مجوز جذب و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، پخش اذان و دیگر مراسم مذهبی اهل سنت استان در سیمای استان، تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت ساخت برنامه های پربیننده به زبان بلوچی و... شدند.
امینی فرد با اشاره به حضور ۳۰ میلیون بلوچ در کشور های محیط استان و بر ضرورت استفاده از این ظرفیت تاکید و خواستار تولید انواع برنامه‌ ها و نیز پخش اخبار به زبان بلوچی شدند.