پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در خصوص اعطا تسهیلات به کارخانه سیمان تیس سرباز

پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در خصوص اعطا تسهیلات به کارخانه سیمان تیس سرباز
کارخانه سیمان سرباز که عملیات ساخت آن از سالیان پیش شروع شده و نقش مهمی در تامین و صادرات سیمان ایفا خواهد کرد
بدلیل عدم تخصیص به هنگام
تسهیلات بانکی تاکنون به بهره برداری نرسیده است .
نماینده حوزه انتخابیه در دیدار و مکاتبات متعدد با بانک سپه بر تسریع در اعطای تسهیلات و لزوم بهره برداری از این واحد عظیم تولیدی پافشاری نموده اند.
امید میرود با بهره برداری از کارخانه سیمان سرباز شاهد اشتغالزایی ورونق اقتصادی در شهرستان سرباز باشیم.