پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در خصوص تبادلات اقتصادی و تجارت مرزی درشهرستان سرباز

پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در خصوص تبادلات اقتصادی و تجارت مرزی درشهرستان سرباز
شهرستان سرباز با دارا بودن خطوط مرزی طولانی مدت با کشور پاکستان دارای مزیتهای قابل توجه اقتصادی است که میتوان با ساماندهی و ایجاد تاسیسات زیربنایی رونق اقتصادی منطقه و توانمندی تجار و مردم شریف سرباز را در پی داشته باشد ودر این جهت بازدیدها و مکاتبات متعدد نماینده حوزه انتخابیه از مرز پیشین در بهبود امور
وروان سازی مبادلات مرزی کارگشا خواهد بود.
رییس مجمع نمایندگان استان در دیدار وزیر محترم کشور نقاط متعددی از شهرستان مرزی سرباز را جهت انجام تجارت چمدانی پیشنهاد نموده اند که با راه اندازی ان نه تنها به دور زدن تحریمها کمک خواهد کرد بلکه افزایش مبادلات اقتصادی و توانمندی اقتصادی ساکنان و تجار را در پی خواهد داشت.