پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در خصوص گنجانده شدن شهر گلمورتی در ستاد باز افرینی

پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در خصوص گنجانده شدن شهر گلمورتی در ستاد باز افرینی ازسال نود و پنج نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر با انجام دیدارها و مکاتبات متعدد شهر ایرانشهر را که تا قبل از این از تسهیلات ستاد باز آفرینی محروم شده بود قرار گیرد ودر دوسال اخیر با جذب صدها میلیارد ریال اعتبار در بخش اسفالت کوچه ها و معابر ایجاد فضای سبز و اموزشی و انتظامی و اموزشی در ایرانشهر قدم های ملموسی برداشته شده است.
اکنون با تلاش نماینده حوزه شهر گلمورتی دلگان نیز از اعتبارات ستاد
بازآفرینی بهره مند خواهد شد که بهبود شاخص های توسعه شهری را
در زمینه های اسفالت معابر ایجاد مبلمان شهری فضای سبز و ..‌را در پی
خواهد داشت.