نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدار کرد

نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدار کرد.

دکتر امینی فرد در آغاز این دیدار ضمن تبریک انتصاب دکتر محسنی بندپی به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آمار بالای بیمه شدگان تامین اجتماعی مرکز و جنوب استان و پیگیری انجام شده جهت احداث بیمارستان تخصصی تامین اجتماعی ایرانشهر، خواستار تسریع در طرح، تصویب و صدور مجوز احداث بیمارستان تخصصی تامین اجتماعی ایرانشهر در هیات امنا شدند.

رئیس مجمع نمایندگان استان با اشاره به محرومیت منطقه، بیکاری گسترده و رکود بی سابقه بر ضرورت تخصیص سبد غذایی ویژه برای خانواده های نیازمند و تحت پوشش نهادهای حمایتی استان شدند.
دکتر امینی فرد حسب وجود مزیت های منحصر به فرد استان در برخی محصولات کشاورزی، مواد معدنی و آمار بالای بیمه شدگان تامین اجتماعی خواستار سرمایه گذاری شرکت های وابسته به سازمان تامین اجتماعی در شهرهای حوزه انتخابیه شدند.
ایشان همچنین با اشاره به کمبود پرسنل مورد نیاز ادارات و سازمان های تابعه ی وزارت در استان، خواستار مجوز جذب ویژه، تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی، توسعه و تجهیز مراکز درمانی و نیز توسعه ی مراکز فنی و حرفه ای با هدف مهارت آموزی به افراد جویای کار شدند.
وی با اشاره به عدم وجود مراکز رفاهی سازمان تامین اجتماعی در مرکز و جنوب استان، خواستار تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث مرکز رفاهی و خدماتی به خانواده معزز و بزرگ کارگری مرکز و جنوب استان شدند