نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر با معاون رئیس جمهور دیدار کرد.

دکتر امینی فرد ظهر امروز با هدف شتاب بخشی به روند پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار و پیگیری منطقه ویژه اقتصادی ایرانشهر با دکتر بانک معاون رئیس جمهور و دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور دیدار کرد.
امینی فرد با اشاره به اهمیت بندر اقیانوسی چابهار در توسعه کریدور و محور شرق، بر ضرورت شتاب بخشی به روند پروژه های عمرانی و توسعه‌ای مصوب منطقه با رعایت اصول زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و نیز بهره گیری از نخبگان و نیروی انسانی بومی تاکید کردند.
وی با اشاره به روند پیگیری های دو ساله در خصوص تصویب منطقه ویژه اقتصادی ایرانشهر، خواستار مساعدت دکتر بانک در جهت تصویب ایرانشهر با هدف توسعه منطقه، اشتغالزایی بالا و سرمایه گذاری در مرکز جغرافیایی بلوچستان شدند.
ایشان همچنین با توصیف وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استان، خواستار بهره گیری از ظرفیت دکتر بانک در جهت تصویب برخی از پروژه ها در هیات دولت شدند.