دیدار دکتر امینی فرد با مدیر عامل شرکت ملی گاز

دیدار دکتر امینی فرد با مدیر عامل شرکت ملی گاز

صبح امروز دکتر محمد نعیم امینی فرد نماینده حوزه انتخابیه با هدف پیگیری تسریع در اجرای پروژه های گاز رسانی به شهرها و مناطق مختلف استان با مهندس عراقی مدیر عامل محترم شرکت ملی گاز ایران دیدار کرد.
امینی فرد با اشاره به اهمیت تسریع در گاز رسانی به شهرها و روستاهای استان و نیز ضرورت گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنایع مستقر در منطقه، خواستار تسریع در اجرای این پروژه ها و نیز تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت تملک زمین و احداث ساختمان ناحیه گاز ایرانشهر، تخصیص ۴ دستگاه خودروی خدمت و نیز صدور مجوز جذب و بکارگیری پرسنل مورد نیاز ادارات تابعه شدند.
ایشان همچنین خواستار رفع موانع موجود در مسیر ادامه سرمایه گذاری شرکت سافبن کمپرسور در منطقه شدند.