نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر بر تداوم تلاش و پیگیری ها تا معرفی ایرانشهر بعنوان شهر جهانی سوزندوزی تاکید کرد.
در مراسم جشن معرفی ایرانشهر بعنوان شهر ملی سوزندوزی که با پیگیری های نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر به سرانجام رسیده است دکتر امینی فرد ضمن ادای احترام به بانوان سوزن دوز بلوچ انانرا هنرمندان چیره دستی خواند که
فرهنگ اصیل ایرانی را زنده نگهداشته اند.
رییس مجمع نمایندگان استان با اشاره‌ به پراکندگی قوم بلوچ در نقاط مختلف کشور و چندین کشور دنیا بر هویت ایرانی و تعلق خاطر این قوم به ملیت و فرهنگ ایرانی تاکید کرد.نائب رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با اشاره به ایجاد معاونت اجتماعی
در وزارت بهداشت ودرمان حرکت ریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاونین دانشگاه را درحمایت از حرکت های اجتماعی و کارهای هنری امری پسندیده و قابل ستایش خواندند
وبر انجام مطالعات مرتبط با اختلالات عضلانی حرکتی هنرمندان سوزندوز توسط دانشگاه علوم پزشکی تاکید و شباهت کارچشم پزشکی و سوزندوزی در تنظیم مهارت دست و مغز کار قابل تامل خواند.
نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر برند سازی هنر و اعجاز دستان بانوان بلوچ و ثبت شهر ایرانشهر بعنوان خاستگاه جهانی سوزندوزی امری قابل تحقق دانستند و با نام بردن از بانومهتاب نوروزی و شماری دیگر از بانوان سوزندوز نقش انان را مهم ارزیابی کرد.
رییس مجمع نمایندگان استان راه اندازی رشته صنایع دستی را دردانشگاه ولایت و ایجاد تعاونی و شرکتهای عرضه کننده سوزندوزی در اقصی نقاط کشور و خارج از کشور با برند ایرانشهر در کنار ثبت جهانی آن را اهداف وبرنامه های آتی خواند و انجام بیمه بانوان
سوزندوز را قابل تحقق خواند.