بازدیدوزیر جهاد کشاورزی ،استاندار و نماینده حوزه انتخابیه از طرح های کشاورزی ایرانشهر

بازدیدوزیر جهاد کشاورزی ،استاندار و نماینده حوزه انتخابیه از طرح های کشاورزی ایرانشهر.
مهندس محمود حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی ،استاندار محترم استان و نماینده مردم شریف حوزه انتخابیه در بدو ورود مورداستقبال دهها تن ازکشاورزان ومعتمدین و مسیولین محلی قرار گرفتند و طی بازدید از روستای چاه جمال ،بمپور،پشترودخانه ایرانشهر مشکلات شدیدناشی از خشکسالی طولانی مدت که باعث خشک شدن انهار و قنوات و رودخانه ها شده است را از نزدیک مشاهده کردند.
در این دیدارها رییس مجمع نمایندگان استان ضمن بیان مشکلات و چالش های حوزه کشاورزی به عدم رضایت خویش و کشاورزان از عملکرد وزارت جهادکشاورزی در یک دهه اخیر اشاره 
و عدم اجرای طرح های نوین ابیاری نبود طرح های جامع حمایتی از کشاورزان و ضعف های اداری ناشی از تمرکز اداری در استان را یادآور
شدند.کشاورزان نیز مواردی از چالش های پیش روی بخش کشاورزی را بیان و خواستار اتخاذ تدابیر عملی در این باب شدند.
وزیر جهادکشاورزی نیز دراین دیدار با اشاره به حضور خویش بعنوان استاندار در استان  مشکلات و چالش های بخش کشاورزی را عمده قلمدادوبر جمع بندی مسائل و هم اندیشی با مجمع نمایندگان استان تاکید کرد.