نماینده حوزه انتخابیه بر حرکت شتابان در حوزه فناوری اطلاعات بعنوان زیرساخت توسعه متوازن استان تاکید کرد

نماینده حوزه انتخابیه بر حرکت شتابان در حوزه فناوری اطلاعات بعنوان زیرساخت توسعه متوازن استان تاکید کرد.
دکتر امینی فرد ضمن عرض خیر مقدم به جوانترین وزیر دولت کابینه تدبیر و امید اعتماد مجلس را به آقای دکتر جهرمی را موجب افتخار دانستند.نماینده حوزه انتخابیه
ایرانشهر حضور استاندار سیستان و بلوچستان ونمایندگان معزز چابهارو سراوان را باتفاق وزیر محترم ارتباطات در ایرانشهر که به فرموده مقام معظم رهبری مرکز فرهنگی بلوچستان میباشد را باعث خرسندی دانستند.
نائب رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شاخص های توسعه ای در ابعاد مختلف منجمله برخورداری از اینترنت و ارتباطات را در استان و حوزه انتخابیه ایرانشهر را نسبت به میانگین کشوری پایین دانستند و حرکت شتابان دولت
را با هدف کم کردن فاصله نسبت به سایر نقاط کشور را ضروری خواندند.
دکتر امینی فرد مشکلات فیبرنوری و قطع مداوم آنرا در بخش های مختلف حوزه انتخابیه و عدم برخورداری مناطق روستایی و مسیرهای جاده ای را چالشی بزرگ در حوزه ارتباطات و ارائه خدمات بانکی و..‌به مردم نجیب منطقه قلمداد
کردند.نائب رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با اشاره به عنایت وزیر محترم بهداشت به دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر که دارای محرومترین و وسیع ترین مناطق ارائه خدمات بهداشتی در کشور است وجود اینترنت با کیفیت رادر ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی مناسب را ضروری خواندند.
نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر بر عزم ملت و نظام در مقابله با زیاده خواهی های جهانخواران وگذراز این پیچ تاریخی تاکید کردند.
دکتر امینی فرد نظارت موثر در عین حال حمایت از دولت را وظیفه ذاتی مجلس خواندندو حضور وزرا و رییس محترم جمهور را در پاسخ به سوالات نمایندگان را در این راستا دانستند.