افتتاح پست برق ۶۳ کیلووات بهشت آباد بمپور

افتتاح پست برق ۶۳ کیلووات بهشت آباد بمپور
گامهای عملی در کاهش نوسانات برق
درپی دیدار ماههای قبل دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو و نماینده ریاست جمهور درسفربه استان مجموعه ای از چالش ها و مطالبات بخشهای آب و برق بصورت ویژه توسط نماینده حوزه انتخابیه به ایشان ارائه گردید
که حضور آقایان مهندس جانباز و دکتر حائریمعاونین محترم وزیر در استان وایرانشهر از نتایج این پیگیری ها بود.
درسفر دکتر حائری به ایرانشهر نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر ضمن بازدید از بمپور ، چاه جمالو نیروگاه مجموعه ای از خواسته های بخش برق شامل اقدامات درازمدت و کوتاه مدت ازقبیل ایجاد نیروگاههای جدید ، کاهش تعرفه ، جذب نیروی انسانی بومی و بهبود توزیع شامل راه اندازی پست های متعدد برق و ترانس و کابل معکوس مورد تاکید قرار گرفت ومقرر شد نصب و راه اندازی پست های برق و ترانس به سرعت و با اعتباری بالغ بر صدها میلیارد ریال اغازشود .اینک با راه اندازی پست برق بهشت آباد طی مدت کوتاه یکماهه و بهره برداری از پست های خاتم الانبیاء ، چاه جمال و سردرگان در آینده نزدیک و پست چاه علی طی ماه اینده ونصب ترانس های متعدد کیفیت تامین برق بهبودیابد با راه اندازی پست های برق در شهرستانهای سرباز ، فنوج ، دلگان ، بخش های بنت ، بزمان و کتیچ میتوان شاهد کاهش مشکلات ناشی از نوسانات برق در حوزه انتخابیه در ماههای اینده باشیم و رضایتمندی مردم شریف منطقه را شاهد باشیم.