دیدار نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر با مدیر عامل شرکت نیروگاه‌های کشور

دیدار نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر با مدیر عامل شرکت نیروگاه‌های کشور

 دکتر محمد نعیم امینی فرد با مهندس طرزی طلب مدیر عامل شرکت نیروگاه‌های برق کشور در محل این سازمان دیدار کرد.         
رئیس مجمع نمایندگان در این دیدار با اشاره به اهمیت تولید انرژی در جهان امروز و حسب کمبود برق در کشور و وجود زمینه و مزیت های نسبی موجود تولید انواع گونه های انرژی در ایرانشهر، بر ضرورت توسعه واحدهای تولیدی انواع انرژی تاکید کردند.                        
ایشان با اشاره به دو سفر قبلی وزرای نیرو و مهندس حائری معاون امور برق وزارت، در جهت بررسی مسائل و مشکلات این حوزه، بر ضرورت تامین مطالبات مردم منجمله محاسبه ماه‌های مهر و آبان از تعرفه نوع دو گرمسیری ،رفع مشکلات افت ولتاژ برق، صدور مجوز جذب صد در صدی نیروهای بومی در نیروگاه های استان، تبدیل وضعیت استخدامی نيروهاي بومی شاغل، تسریع در احداث نیروگاه 160 مگاواتی ایرانشهر، برگشت ستاد منتقل شده از زاهدان به ایرانشهر، بکارگیری نیروهای توانمند بلوچ در ستاد و مناصب مدیریتی، نوسازی نیروگاه ایرانشهر و همچنین رفع موانع احداث نیروگاه 500 مگاواتی مشارکتی با ستاد اجرایی تاکید کردند. در این دیدار مهندس طرزی طلب با قدردانی از حضور نماینده حوزه انتخابیه بر عزم وزارت در جهت حل مشکلات مبتلابه منطقه و پیگیری تسریع در احداث نیروگاه 160 مگاواتی خبر دادند.