دیدار نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر با معاون وزیر کشور

دیدار نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر با معاون وزیر کشور

دکتر امینی فرد در راستای تبیین فرصت ها و قابلیت های سرمایه گذاری استان با هدف جلب سرمایه‌گذاری دولتی و تسهیل شرایط مشارکت بخش خصوصی در برخی از پروژه های دارای مزیت حوزه انتخابیه با دکتر دین پرست معاون اقتصادی وزیر محترم کشور دیدار کرد.
امینی فرد با اشاره به وجود قابلیت مرز و ضرورت تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری با هدف افزایش مبادلات مرزی و نیز وجود انواع محصولات کشاورزی و معادن متنوع در مرکز و جنوب استان بر ضرورت ایجاد چند بازارچه و مسیرهای کوله بری و نیز رفع موانع مبادلات مرزی بالاخص در شرایط اقتصادی فعلی تاکید و خواستار سرمایه‌گذاری دولتی در چند مگاپروژه با اشتغالزایی بالا شدند.
رییس مجمع نمایندگان استان همچنین با ابراز امیدواری از تصویب منطقه ویژه اقتصادی ایرانشهر، آن را در شتاب بخشی به بازرگانی و رونق کسب و کار منطقه، بسیار موثر ارزیابی نمودند.

دکتر امینی فرد در راستای تبیین فرصت ها و قابلیت های سرمایه گذاری استان با هدف جلب سرمایه‌گذاری دولتی و تسهیل شرایط مشارکت بخش خصوصی در برخی از پروژه های دارای مزیت حوزه انتخابیه با دکتر دین پرست معاون اقتصادی وزیر محترم کشور دیدار کرد.
امینی فرد با اشاره به وجود قابلیت مرز و ضرورت تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری با هدف افزایش مبادلات مرزی و نیز وجود انواع محصولات کشاورزی و معادن متنوع در مرکز و جنوب استان بر ضرورت ایجاد چند بازارچه و مسیرهای کوله بری و نیز رفع موانع مبادلات مرزی بالاخص در شرایط اقتصادی فعلی تاکید و خواستار سرمایه‌گذاری دولتی در چند مگاپروژه با اشتغالزایی بالا شدند.
رییس مجمع نمایندگان استان همچنین با ابراز امیدواری از تصویب منطقه ویژه اقتصادی ایرانشهر، آن را در شتاب بخشی به بازرگانی و رونق کسب و کار منطقه، بسیار موثر ارزیابی نمودند.