دیدار دکتر امینی فرد با معاون وزیر نیرو

دکتر محمد نعیم امینی فرد نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در راستای پیگیری طرح های حوزه آب و فاضلاب حوزه انتخابیه با مهندس جانباز معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور دیدار کرد.
نماینده حوزه انتخابیه که مهندس شجاعی فرماندار محترم دلگان نیز ایشان را همراهی می کردند، با اشاره به کمبود شدید منابع آبی در اکثر شهرها و روستاهای استان، بر ضرورت اجرای طرح های توسعه ای آب و فاضلاب در شهرها و روستاهای مرکز و جنوب استان تاکید کردند.
امینی فرد همچنین در این دیدار با اشاره به تکمیل مطالعات طرح فاضلاب ایرانشهر، خواستار تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت اجرای این طرح با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آبی دشت ایرانشهر و نیز تامین بخشی از آب مورد نیاز پتروشیمی ایرانشهر و متعاقب آن اشتغالزایی در منطقه شدند.