بازدید میدانی و بررسی مشکلات برق حوزه انتخابیه توسط نماینده حوزه انتخابیه و معاون وزیر نیرو

بازدید میدانی و بررسی مشکلات برق حوزه انتخابیه توسط نماینده حوزه انتخابیه و معاون وزیر نیرو
درپی جلسه سه روز پیش نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر با وزیر و معاون محترم وزیر نیرو مقرر گردید اقای دکتر حائری معاون برق وزارت نیرو در معیت دکتر امینی فرد با حضور در ایرانشهر ضمن بازدید پیگیری خواسته های رئیس مجمع نمایندگان استان را بصورت میدانی انجام دهند.
دكتراميني فرد طی سخنانی با اشاره به جایگاه علمی و اجرایی دکتر حائری ایشان را از سرمایه های وزارت نیرو خواندند و حضور ایشان را با فاصله زمانی دوروزه پس از جلسه مشترک را مبین دیدگاه مثبت دکتر حائری دانستند. نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر شهرستان ایرانشهر را مرکز و نقطه ثقل تولید برق استان خواندند و خواستار تقویت این جایگاه با احداث نیروگاه های جدید شدند.دکتر امینی فرد با اشاره وضعیت نامناسب تامین برق در برخی مناطق حوزه انتخابیه که بصورت مکتوب به ایشان ارائه شده خواستار اجرای طرحهای فوری و میان مدت جهت تامین نیروی برق مناسب شدند .دکتر امینی فرد بر استفاده از نیروهای بومی در بخش های فنی و اداری نیروگاه و سایر بخش ها تاکید و آنرا حق جوانان تحصیلکرده بومی خواندند.رییس مجمع نمایندگان استان با اشاره به نتیجه رسیدن تلاشهای خود و سایر نمایندگان ومسولین استان در کاهش شش ماهه تعرفه برق خواستار تسری ماههای مهر و آبان به روند کاهش تعرفه گردید.
دکتر حائری نیز با تشکر از نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر ایشان را پزشکی حاذق و نماینده ای پیگیر و دارای جایگاه در مجلس قلمداد و بر انجام درخواست های نماینده مردم شامل توسعه و ساخت نیروگاه جدید با هدف حفظ جایگاه ایرانشهر ،ایجاد پست های جدید برق در ایرانشهر  ،بزمان ،دلگان ،بنت ،سرباز و لاشار و..با هدف تامین نیروی برق با ولتاژ مناسب طی دوباره زمانی فوری و یکسال آینده را خاطرنشان کردند.   معاون وزیر نیرو با اشاره به درخواست نماینده مردم جهت کاهش تعرفه آنرا قابل قبول خواندند و بر تامین بودجه مناسب جهت تامین روشنایی معابر ایرانشهر و سایر خواسته های مطرح شده تاکید کرد.
دکتر امینی فرد و معاون وزیر نیرو ضمن بازدید از چاه جمال و بهشت آباد بمپور و نیروگاه ایرانشهر سامانه مدیا سیکل ترکیبی ایرانشهر با اعتباری بالغ بر پنجاه وپنج میلیارد ریال را افتتاح کردند.