دیدار نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر با معاون سازمان برنامه وبودجه


رئیس مجمع نمایندگان استان و جناب مهندس آسوده سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور ایرانشهر در راستای پیگیری اعتبار مورد نیاز ایجاد زیرساخت های مرکز رشد واحدهای فناوری ایرانشهر با دکتر نمکی معاون علمی ،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه دیدار کردند.درابتدای این دیدار دکتر آمینی فرد ضمن اشاره به مختصات مراکز آموزش عالی و دانشگاهی استان و حوزه انتخابیه ایرانشهر و نقش پیشران این مراکز در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و توسعه منطقه ای که معطوف به ظرفیت های بالقوه کشاورزی ،مرز و ترانزیت ،صنعت و معدن و تجارت میباشد، فعال سازی مرکز رشد واحدهای فناوری ایرانشهر  را جهت توسعه مشاغل و کسب و کارهای خرد و متوسط را حائز اهمیت دانستند.
دکتر نمکی معاون سازمان برنامه و بودجه ضمن قدردانی از پیگیری های نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر بر توجه ویژه سازمان مطبوع خویش در توانمندسازی منطقه و حوزه انتخابیه تاکید و مقرر گردید ایشان در راس هیاتی از مدیران کل سازمان برنامه و بودجه ضمن بازدیداز واحد
از واحدهای دانشگاهی طرح های توجیهی دانشگاه فنی و حرفه ای ایرانشهر آماده تا در سفر آتی آقای دکتر نمکی نسبت به راه اندازی آن اقدام گردد.