حضور دکتر امینی فرد در دومین جشنواره ورنا برنا

حضور دکتر محمد نعیم امینی فرد در دومین جشنواره ورنا برنا به مناسبت روز جوان درشهرستان ایرانشهر
 
محمدنعیم امینی فرد جوان را افتخار ایران و ایرانی دانست و از اینکه در چنین مناسبتی و برنامه ای  توفیق یافته تا در جمع جوانان حضور یابد ابزار خوشحالی کرده و به نقش بی بدیل و بایسته جوانان و همچنین قوم عزیز بلوچ (نقش و افتخار آفرینی میرکمبر و شهید سبیل اخلاقی) در طول تاریخ ایران اشاراتی داشت. 
ایشان تاکید کرد؛ دولت باید به جوانان اعتماد کند و اگر میخواهیم این انقلاب استمرار پیدا کند حتما باید به ظرفیت جوانان توجه شود. 
نماینده حوزه انتخابیه خاطر نشان کرد؛ گام های مهم و خوبی در زمینه وزارت ورزش و جوانان برداشته شده و در برنامه ششم توسعه منابع ورزش و جوانان را به مانند حوزه سلامت در نظرگرفته ایم و این حرکتی ماندگار است. وی ادامه داد در سطح ملی مذاکراتی در این خصوص داشته ایم و انتظار داریم در مورد بحث منابع و توجه بیشتر به این استان قول های مساعدی با توجه به ظرفیتهای بسیار خوب داده شود. 
ایشان توجه به بعد اقتصادی و اشتغال جوانان را لازم و ضروری دانست و تاکید کرد؛ پرداختن به مبحث اشتغال بدون وفاق ملی امکان پذیر نیست، چه بسا با برنامه ریزی و تعامل مثبت و اعتماد به جوانان مسئله اشتغال جوانان حل خواهد شد. 
دکتر محمد نعیم امینی فرد با جمله ای کوتاه و بسیار زیبا سخنانش را به پایان رسانید؛ 
فردای ما، از امروز ما به همت شما عزیزان روشنتر خواهدشد.
https://telegram.me/ draminifard95