دیدار دکتر امینی فرد با وزیر کشور

دیدار دکتر امینی فرد با وزیر کشور


دکتر محمد نعیم امینی فرد نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر با دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور دیدار کرد.
رییس مجمع نمایندگان استان در این دیدار با اشاره به محرومیت مزمن تاریخی، بیکاری گسترده، عدم سرمایه گذاری دولتی و بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی و ناامنی ناشی از آن به پتانسیل های انسانی، منابع طبیعی، مرز، دریا و معادن اشاره و بر ضرورت تسریع در تسهیل شرایط بهره مندی از این مزیت ها در راستای افزایش سرانه درآمد و رفاه اجتماعی تاکید کردند.
امینی فرد ضمن اشاره به فرصت های بی بدیل مرز و ضرورت بهره مندی علمی و مناسب از آن، خواستار افزایش مبادلات مرزی با بین المللی کردن مرز پیشین و ایجاد چند بازارچه مرزی در شهرستان مرزي سرباز شدند.


نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر همچنین با اشاره به برخی ناامنی ها، خواستار پیگیری سخت افزاری و نرم‌افزاری امنیت استان با استقرار ناحیه انتظامی جنوب استان، نصب دوربین های مدار بسته، تکمیل و بهره‌برداری از ندامتگاه مرکزی ایرانشهر و همچنین تخصیص اعتبارات عمرانی، فرهنگی و اجتماعی به شهرداری‌های حوزه انتخابیه و نیز افزایش سرمایه گذاری دولتی در جهت رونق کسب و کار و اشتغال منطقه شدند.
دکتر امینی فرد با اشاره به منابع محدود شهرداریها و حسب ارتقای چند منطقه به شهر، خواستار تخصیص منابع مالی و ماشین آلات به شهرداری‌های حوزه انتخابیه شدند.
نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر همچنین ضمن اشاره به خواست دیرینه برخی مناطق جهت ارتقا، بر ضرورت تسریع در روند ارتقای این مناطق حسب داشتن تمامی شرایط ارتقا، تاکید کردند.