تصویب راه اندازی پردیس دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر

تصویب راه اندازی پردیس دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر


دکتر امینی فرد در جلسه نهایی تصویب شهرهای مورد درخواست جهت استقرار و راه اندازی پردیس دانشگاه فرهنگیان که در محل ستاد مرکزی دانشگاه فرهنگیان و باحضور دکتر دهمرده، حاج ایرانژاد نمایندگان معزز سیستان و چابهار، دکتر خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان، مهندس کیانی معاون اداره کل آموزش و پرورش استان، دکتر نیک پناه رییس دانشگاه فرهنگیان استان، معاونین دانشگاه و مهندس سعیدی ریاست محترم شورای شهر چابهار برگزار شد، ضمن ارائه و دفاع از طرح توجیهی تنظیمی بر ضرورت استقرار پردیس دانشگاه فرهنگیان در مرکز جغرافیایی و فرهنگی بلوچستان تاکید کردند.
رییس مجمع نمایندگان استان با اشاره به کمبود دوازده هزار نفری نیروی انسانی آ. پ و فاصله ی معنادار آموزشی استان با نرم متوسط کشوری بر حمایت مجمع نمایندگان و مسولان محلی استان از طرح تصویب و استقرار سه پردیس در جهت ارتقای شاخص های آموزشی استان تاکید کردند.
لازم به ذکر است حسب کمبود شدید نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز آموزش و پرورش استان و پیگیری های مستمر مجمع نمایندگان استان، وزیر محترم و ریاست دانشگاه فرهنگیان علیرغم موانع قانونی موجود و پیرو بازدید های میدانی کارشناسان وزارت و دانشگاه از امکانات تعهد شده سه شهرستان و لحاظ آمایش سرزمین سه شهر ایرانشهر، چابهار و زابل را به عنوان شهرهای مصوب جهت استقرار دانشگاه فرهنگیان انتخاب کردند.
همچنین مقرر گردید جلسه ای در هفته آتی جهت هماهنگی و تسریع امور با هدف تسهیل شرایط راه اندازی کلاس ها در مهرماه سال جاری در سه پردیس فوق الذکر، در محل استانداری سیستان و بلوچستان با حضور استاندار، مجمع نمایندگان، مدیریت کل آ. پ، ریاست دانشگاه فرهنگیان کشور و استان و دیگر مسولان ذیربط برگزار گردد.
بی شک این تصمیم اتفاق مبارکی است که موجب تحول در تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز مناطق مختلف آموزش و پرورش استان خواهد شد.