حضور نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در شهرستان سرباز

حضور نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در شهرستان سرباز.
نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر با هدف بازدید ازشهرستان سرباز روز شنبه بیست و سوم خرداد وارد شهرستان سرباز شد.درابتدا این سفر که مدیران کل جهادکشاورزی وگمرک ،فناوری اطلاعات و معاون توسعه دانشکده علوم پزشکی و مدیران بومی و روحانیون و معتمدین محلی ایشان را همراهی میکردند بازدید از مرکز جامع سلامت‌ پیردان صورت پذیرفت در مرحله دوم مرکز جامع سلامت حیط که زمین آن توسط یکی از خیرین اهدا شده بود به بهره برداری رسید که وظیفه ارایه خدمات بهداشتی درمانی به روستاهای همجوار را دارد.
در ادامه سفر دکتر امینی فرد با حضور در روستاهای هدار و بافتان ضمن بازدید از اماکن ورزشی و چاه حفرشده دررودخانه با مشکلات مناطق هدار و بافتان آشنا شد و تعدادی از ساکنین و کشاورزان روستاهای مذکور مطالبات و خواسته هایشان را به سمع نماینده مردم رساندند.درادامه نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در میان استقبال مردم و معتمدین شهر پیشین وارد این شهر شد و ضمن بازدید از گمرک پیشین به مشکلات بازرگانان و صادرکنندگان و واردکنندگان 
گوش فرا دادند و در جلسه ای با حضور مدیرکل گمرک استان و فعالین اقتصادی راه حل های برون رفت از وضعیت فعلی را بررسی کردند.
رییس مجمع نمایندگان با حضور در مشهد شهدای وحدت نسبت به سردار شهید شوشتری و شهدای وحدت  با قرائت فاتحه نسبت مقام شامخ شهدا 
ادای احترام کردند و امنیت و استقلال کشور را مرهون خون شهدا دانست.
رییس مجمع نمایندگان استان در جلسه ای با حضور معتمدین و اعضای شوراهای بخش پیشین با اهم خواسته ها و مطالبات مطرح شده در بخش های بهداشت‌ ودرمان ، راه ،گمرک و مخابرات آشنا و مقرر گردید مشکلات در دو 
سطح استانی و کشوری پیگیری شود.
بهره برداری و شروع عملیات اجرایی طرح های متعدد حوزه بهداشت ودرمان با حضور نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر.
همزمان با حضور دکتر امینی فرد نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر عملیات اجرایی چندین طرح اغازو چندین طرح نیز به بهره برداری رسید.
مرکز خد مات جامع سلامت بهره برداری و شروع عملیات اجرایی طرح های متعدد حوزه بهداشت ودرمان با حضور نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس
همزمان با حضور دکتر امینی فرد نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر عملیات اجرایی چندین طرح اغازو چندین طرح نیز به بهره برداری رسید.
مرکز خد مات جامع سلامت حیط اولین مرکزی بود که افتتاح شد این مرکز با اعتباری بالغ بر پانزده میلیارد ریال و با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی به پنج هزارنفر از ساکنان روستایی ساخته و به بهره برداری رسید.
ازمایشگاه رفرانس شهرستان سرباز دومین مرکزی بودکه آماده بهره برداری است این ازمایشگاه که دارای بخش های متنوع ازمایشگاهی است پس از تجهیز قادر به پاسخگویی به مراجعین محترم است.
شروع عملیات ساخت چهارواحد مسکونی پزشکان متخصص بیمارستان ولایت سرباز بااعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال وسردخانه واکسن و زنجیره سرد سرباز با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال دو پروژه دیگری بودند که یکسال اینده ساخته و به بهره
برداری خواهند رسید.
نائب رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس درائین بهربرداری و شروع عملیات طرح های متعدد بهداشت ودرمان ضمن قدردانی از اقدامات
انجام شده و دهها طرح بهداشت ودرمان در شهرستان سرباز اظهار امیدواری کرد طرح توسعه و ارتقا بیمارستان سرباز به دوبرابر و ساخت مرکز جامع کلات که دارای بخش های بستری و شروع عملیات بیمارستان کلات سربازطی سال آینده تحول جدی در این شهرستان مرزی را شاهد باشیم. حیط اولین مرکزی بود که افتتاح شد این مرکز با اعتباری بالغ بر پانزده میلیارد ریال و با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی به پنج هزارنفر از ساکنانروستایی ساخته و به بهره برداری رسید.
ازمایشگاه رفرانس شهرستان سرباز دومین مرکزی بودکه آماده بهره برداری است این ازمایشگاه که دارای بخش های متنوع ازمایشگاهی است پس از تجهیز قادر به پاسخگویی به مراجعین محترم است.
شروع عملیات ساخت چهارواحد مسکونی پزشکان متخصص بیمارستان ولایت سرباز بااعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال و ششصد متر 
و سردخانه واکسن و زنجیره سرد سرباز با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال دو پروژه 
دیگری بودند که یکسال اینده ساخته و به بهره
برداری خواهند رسید.
نائب رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس
در ائین بهربرداری و شروع عملیات طرح های 
متعدد بهداشت ودرمان ضمن قدردانی از اقدامات
انجام شده و دهها طرح بهداشت ودرمان در شهرستان سرباز اظهار امیدواری کرد طرح توسعه 
و ارتقاء بیمارستان سرباز به دوبرابر و ساخت مرکز جامع کلات که دارای بخش های بستری است و شروع عملیات بیمارستان سی و دو تختخوابی کلات سربازطی سال آینده تحول جدی در این شهرستان مرزی را شاهد باشیم.