پیگیری مصوبات سفر دکتر نوربخش

پیگیری مصوبات سفر دکتر نوربخش


دکتر امینی فرد در راستای پیگیری مصوبات سفر دکتر نوربخش مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی در محل این سازمان با ایشان دیدار کردند.
نایب رییس کمیسیون بهداشت با اشاره به اهمیت تامین مطالبات مردم و جامعه ی کارگری در جریان سفر قبلی ایشان به حوزه انتخابیه، خواستار تسریع در روند رسیدگی به این مطالبات شدند.
رییس مجمع نمایندگان استان با اشاره به تعداد قابل توجه مستمری بگیران سازمان در ایرانشهر، خواستار احداث بیمارستان تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری شستا حسب قابلیت های منطقه، بيمه زنان هنرمند سوزندوز و قالیباف، تسریع در تکمیل و بهره‌برداری ورزشگاه کارگران، رفع مشکل بازنشستگی 20 نفر از کارگران بازخریدی بافت بلوچ، احداث ساختمان جدید تامین اجتماعی ایرانشهر، استقرار شعب دائم بمپور و دلگان، تجهیز مرکز درمانی تامین اجتماعی به تجهیزات مورد نیاز و... شدند.
دکتر نوربخش در این دیدار حسب تاکید دکتر امینی فرد و با وجود کمبود شدید منابع ، عدم وجود پرسنل متخصص و تجهیزات مورد نیاز طرح، بر آمادگی سازمان جهت پیگیری احداث بیمارستان تامین اجتماعی و ارسال طرح توجیهی با نظر موافق به هیات امنا خبر دادند.
همچنین مقرر شد با هماهنگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و حسب قابلیت های منطقه، گروهی از کارشناسان سازمان جهت بررسی زمینه های سرمایه گذاری شستا به منطقه سفر نمایند.